Kontrola podatkowa- na co się przygotować?

 

  Twoją firmę czeka kontrola podatkowa z urzędu skarbowego? Sprawdź jak się do niej przygotować i bez strachu dalej prowadzić swoją działalność.  

   Kontrola podatkowa to działania mające na celu sprawdzenie danej firmy i jej działalności, a następnie zweryfikowanie przestrzegania przez nią przepisów podatkowych oraz ich opłacenia. Sprawdzane są dokumenty potwierdzające transakcje finansowe, robione przesłuchania i zbieranie informacji oraz dowodów w sprawie.

   Działania przed kontrolą: Kontrola podatkowa jest poprzedzana zawiadomieniem, po jego dostarczeniu w ciągu 7-30 dni w siedzibie firmy pojawiają się pracownicy urzędu skarbowego. Czas trwania kontroli jest uzależniony od wielkości firmy, nie może ona przekraczać od 12 do 48 dni. Właściciel nieruchomości, przed rozpoczęciem kontroli może nanieść zmiany na deklaracje podatkowe i poprawnie je opłacić. W czasie trwania kontroli takie zmiany są niedopuszczalne.

  Zadania właściciela kontrolowanej firmy: Kontrolowany musi wpuścić osoby zajmujące się kontrolą na teren firmy/ jej siedzib, udostępnić pomieszczenie do pracy i przechowywania dokumentów. Musi dostarczyć wszystkie dokumenty oraz pozwolić na wszelkie działania związane z ich analizą (kopiowanie, przepisywanie). Jego obowiązkiem jest zezwolenie na robienie zdjęć, filmów i nagrań przez urzędników. W razie konieczności musi profesjonalnie przetłumaczyć dokumentację na język polski, jeśli jest sporządzona w innym języku. W trakcie kontroli przedsiębiorca musi prowadzić księgę kontroli, a następnie ją przechowywać.

  Prawa przedsiębiorcy w trakcie kontroli: Przedsiębiorca ma prawo do uczestniczenia w kontroli, wyjaśnień złożonych na piśmie, do odmowy udostępnienia dokumentów niezwiązanych z zakresem kontroli, pisemne ustanowienia reprezentanta.

 

  Nie czujesz się na siłach stawić czoła kontroli podatkowej? Skorzystaj z pomocy fachowców, którzy pomogą Ci się przygotować do planowanej kontroli i będą wsparciem w czasie jej trwania. Takiej pomocy możesz uzyskać od KR Group (www.krgroup.pl)

 

 

Współpraca reklamowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdy komentarz, czas nie pozwala mi na każdy odpowiedzieć, ale wszystkie czytam i cieszę się, że zostawiasz po sobie ślad. Komentarze z linkami są usuwane.

Wypowiadając się na blogu zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Copyright © Anszpi blog , Blogger