Trusted Cosmetics- portal dla Ciebie

Witajcie!

   Kochani pra­gnę Was dziś zapro­sić do pozna­nia por­talu, jakim jest Tru­sted Cosme­tics. Jest to strona stwo­rzona dla każ­dego, nie tylko dla blogerów, a także zwy­kłych czy­tel­ni­ków. Dla­czego warto, ją poznać prze­czy­ta­cie poni­żej?. Zapra­szam.   Por­tal Tru­sted Cosme­tics to miejsce dla osób dba­ją­cych o zdro­wie i urodę. Na stro­nie codzien­nie zamiesz­czane są cie­kawe arty­kuły doty­czące każ­dej dzie­dziny życia i spo­łe­czeń­stwa. Poja­wiają się liczne recen­zje kosme­ty­ków, rela­cje z wyjaz­dów i spo­tkań kosme­tycz­nych i towa­rzy­skich. Por­tal two­rzą kobiety, które nie boją się trud­nych tema­tów i piszą o wszyst­kim.

 Na stro­nie znaj­dziemy, takie atrak­cje jak:
 – Tru­stedBlo­gerki i Tru­stedCzy­tel­niczki- miej­sce dla osób, które chęt­nie testują nowe kosme­tyki i dzielą się swoją opi­nią na ich temat. 
– Ran­king Tru­stedBlo­ge­rek i Tru­stedCzy­tel­ni­czek- two­rzona na pod­sta­wie ilości zdo­by­tych punk­tów 
– Kon­kursy 
– Bazę per­fum- każdy może dodać swoje per­fumy z krótką infor­ma­cją o nich. 
– Kata­log firm- znajdują się w nim firmy z branży uroda i zdro­wie. 
– Ran­king fir­mowych blo­gów- każdy może oddać głos na blog fir­mowy, który lubi.
 – Beauty Biznes Porad­nik- oferty pracy.
Zna­cie por­tal Tru­ste­dCo­sme­tics? A może jeste­ście jego sta­łymi czy­tel­ni­kami?12 komentarzy:

 1. Słyszałam o tej stronie Ale nie próbowałam do nich dołączyć 😊

  OdpowiedzUsuń
 2. Chyba tam jestem, ale muszę sprawdzić :)) Brak czasu zatraca we mnie orientację :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochana brak czasu dotyka każdego z nas i nie tylko Ty tracisz orientację :)

   Usuń
 3. Chętnie zerknę na tą stronę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie znam ale zajrzę co tam maja fajnego :)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz, czas nie pozwala mi na każdy odpowiedzieć, ale wszystkie czytam i cieszę się, że zostawiasz po sobie ślad. Komentarze z linkami są usuwane.

Wypowiadając się na blogu zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Copyright © Anszpi blog , Blogger